Otmo ofereix solucions en el camp de Serveis a la Construcció. Està formada per un equip de professionals en la Gestió Tècnica i Econòmica d’obres i projectes, en les àrees d’Enginyeria i Arquitectura.

+ 034 932 019 482
oficina@otmo.net
Widget Image

XIRIBIDIL agència immobiliària dedicada a la venda d’immobles en rehabilitació i gestió d’obres.

+ 034 932 019 482
xiribidil.sl@gmail.com

Introducció a la Fusta Laminada

IniciIntroducció a la Fusta Laminada

ESTRUCTURES DE FUSTA LAMINADA ENCOLADA

Es descriuen en aquest apartat les especificacions tècniques utilitzades per HOLZBAU, empresa subministradora i associada a OTMO, SL Oficina Tècnica d’Estructures de Fusta Laminada, al respecte de materials, fabricació i documents de referència per a la concepció d’Estructures de Fusta Laminada.

MATERIALS EMPRATS PER L’EMPRESA HOLZBAU

FUSTA EMPLEADA

La Fusta massissa utilitzada per a la fabricació de fusta laminada encolada és Picea Abies (avet del nord). D’acord amb les normes UNI EN 14080 i la DIN 1052.

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Fusta laminada encolada GL28

Compressió axial admissible 12.6 N / mm2

  • Compressió perpendicular admissible 2.8 N / mm2
  • Tracció axial admissible 9.3 N / mm2
  • Tracció perpendicular admissible 0.2 N / mm2
  • Mòdul d’elasticitat axial 12.600 N / mm2
  • Densitat 480 kg / m3
CUES EMPRADES

Cues homologades segons normativa vigent i impregnada amb tractament preventiu a base d’aigua.

FERRATGES EMPLEATS

Les ferramentes empleats seran d’acer A-42b
Tractament galvanitzat en calent.

CARGOLS EMPLEADA

Cargols d’acord amb Normativa DIN 931-934-126
Qualitat d’acer 6.8 i 8.8
Tractament galvanitzat en calent.

FABRICACIÓ

FÀBRICA

La fabricació es realitza en Holzbau, empresa ubicada a Bressanone, Tirol del Sud
Alto Adigio , Italia.

La casa Holzbau té la categoria A de la classificació atorgada per l’Institut Otograff de la Universitat de Stoccarda segons la normativa DIN 1052.

CERTIFICATS

Certificació ISO 9001

  • Certificació Otto-Graff Institut, Stoccarda
  • Certificació de conformitat CE
  • Certificat segons normativa DIN 1052: 2004
  • Certificació PEFC (Programme for endorsement of Forest Certification Schemes)

 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

NORMATIVA EUROPEA
DIN 4074–1: 2003 Especificacions de la fusta segons càrregues. Part 1: Fusta serrada conífera.
DIN 4074-3: 2003 Especificacions de la fusta segons càrregues. Part 3: Fusta de construcció, requisits i examen.
DIN 4074-4: 2003 Especificacions de la fusta segons càrregues. Part 4: Proves de maquinària per a fustes i examen.
UNI EN 338: 1997 Fusta estructural. Classificació de resistència.
UNI EN 384: 1997 Fusta estructural. Determinació del valor característico de les propietats mecàniques i de la seva massa volumètrica.
UNI EN 386: 1997 Fusta laminada encolada. Prestacions i requisits mínims de producció.
UNI EN 408: 1997 Estructuras de madera. Madera maciza y madera laminada encolada. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.
UNI EN 1193: 1999 Estructures de fusta. Fusta massissa i fusta laminada encolada. Determinació d’algunes propietats físiques i mecàniques.

Estructures de fusta. Fusta estructural i fusta laminada encolada. Determinació de la resistència a la cizalladura i de les propietats mecàniques perpendiculars a la fibra.

UNI EN 1194: 2000 Estructures de fusta. Fusta laminada encolada. Classe de resistència i determinació del valor característic.
Elements de fusta laminada i massissa
DIN 1052-1: 1988 Treballs de construcció de la fusta. Càlcul i execució.
DIN 1052-1/A1: 1996 Treballs de construcció de la fusta. Part 1: Càlcul i execució.
UNI ENV 1995-1-1: 1995 Eurocodi 5. Protecció de les estructures de fusta. Part 1-1: Regulació general i regulació per als i dificis.
Elements de connexió entre peces de fusta
DIN 1052-2: 1988 Treballs de construcció de la fusta. Connexions mecàniques.
DIN 68140: 1998 Unions de la fusta, entalladures múltiples.
UNI EN 385: 1997 Fusta laminada amb entalladures múltiples. Requisits prestacionals i requisits mínims de producció.
UNI ENV 387: 2000 Fusta laminada encolada. I ntalladuras múltiples en totes les seccions. Requisits prestacionals i requisits mínims de producció.