Otmo ofereix solucions en el camp de Serveis a la Construcció. Està formada per un equip de professionals en la Gestió Tècnica i Econòmica d’obres i projectes, en les àrees d’Enginyeria i Arquitectura.

+ 034 932 019 482
oficina@otmo.net
Widget Image

XIRIBIDIL agència immobiliària dedicada a la venda d’immobles en rehabilitació i gestió d’obres.

+ 034 932 019 482
xiribidil.sl@gmail.com

Introducció a la Fusta Laminada

IniciIntroducció a la Fusta Laminada

Introducció al Càlculo

Es descriuen a continuació les tipologies estructurals més emprades en construccionesen fusta amb la notació del seccionat a emprar, juntament amb una taula per al càlcul de bigues biapoyadas, per facilitar el disseny i predimensionat de les seccions emprades en estructures de fusta.